americ.translation@skynet.be gsm 0475/531347
 
     
     

Dir. Chris D. Falque

  • Beëdigd vertaler bij de Rechtbanken van Brussel en Bergen
  • Lid van de Belgische kamer van Vertalers, Tolken en Philologen
  • Legalisaties
  • Alle talen
  • Algemene, juridische, financiële, medische, technische of andere vertalingen
  • 35 jaar ervaring

Wij kunnen u elke talencombinatie aanbieden, dankzij ons internationaal netwerk van professionele vertalers, tolken en revisors, die gespecialiseerd zijn in welbepaalde vakdomeinen. Wij waken nauwgezet over de kwaliteit van de vertalingen die wij u leveren.

De doeltaal is steeds de moedertaal van de vertaler.
De vertalers behandelen enkel onderwerpen binnen hun competentie- en ervaringsgebied.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie en voor een gratis offerte, binnen de kortste termijn.
Onze tarieven zijn zodanig opgesteld dat wij u een professionele service kunnen bieden tegen een concurrentiële prijs.

 

 

 

 
American Translation - Avenue de Mai 36 - 1200 Brussels - Belgium